Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM)

De Belangenverening van Kleine Mensen behartigt de belangen van kleine mensen. Hierbij gaat het om mensen die kleiner zijn dan 1.55 meter. Ook ouders van een kind dat naar verwachting klein zal blijven, kunnen bij de vereniging terecht.

Deze patiëntenorganisatie neemt deel aan het Nederlandse expertisenetwerk voor achondroplasie. U vindt meer informatie over dit expertisenetwerk op de website: www.achondroplasie-expertise.net

>>Belangenvereniging van Kleine MensenOmhoog