Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa is een langdurige, terugkerende ontsteking van de dikke darm. De oorzaak is nog niet bekend. Waarschijnlijk spelen erfelijke aanleg en omgevingsfactoren een rol bij het ontstaan van de aandoening.

Colitis ulcerosa is vermoedelijk een auto-immuunziekte. Bij auto-immuunziekten gaat er iets mis met de afweer van het lichaam. Normaal beschermt de afweer het lichaam tegen ziekteverwekkers.

Maar bij een auto-immuunziekte gaat de afweer gezonde delen van het eigen lichaam aanvallen, in plaats van alleen ziekteverwekkers. Dit zou bij colitis ulcerosa de ontsteking aan de darmen verklaren.

Iemand met colitis ulcerosa kan periodes met diarree en bloed bij de ontlasting hebben. Ook buikpijn, vermoeidheid, gewichtsverlies en koorts kunnen voorkomen. Sommige mensen krijgen bloedarmoede. Kinderen met colitis ulcerosa groeien soms langzamer.

Meestal kunnen bij colitis ulcerosa de kenmerken zomaar verminderen of zich juist uitbreiden. Bij sommige mensen met colitis ulcerosa komen ook ontstekingen buiten de darmen voor. Het gaat dan om ontstekingen aan bijvoorbeeld de ogen, de huid, de gewrichten of de lever.

De aandoening ontstaat vaak tussen het vijftiende en dertigste levensjaar. Maar soms ook eerder of later. De kenmerken verschillen per persoon.

Colitis ulcerosa lijkt op de ziekte van Crohn.

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Colitis ulcerosa kan worden vermoed op grond van de bovenstaande kenmerken. De diagnose wordt vastgesteld door lichamelijk onderzoek en onderzoek van bloed, ontlasting en stukjes darmweefsel (biopt). Met een inwendig darmonderzoek (endoscopie) kan in de darmen worden gekeken of er ontstekingen zijn.

Behandeling

Colitis ulcerosa is niet te genezen. De behandeling richt zich op het verminderen van de kenmerken en verschilt per persoon. Medicijnen kunnen helpen de ontstekingen te verminderen. Soms kan advies over leefstijl uitkomst bieden. Bij sommige mensen met colitis ulcerosa is een darmoperatie mogelijk.

Vóórkomen

In Nederland hebben ongeveer 30.000 mensen colitis ulcerosa.

Erfelijkheid

Colitis ulcerosa wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van omgevingsfactoren en erfelijke aanleg. De ziekte erft daarom mogelijk multifactorieel over.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>Colitis ulcerosaOmhoog