Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Acrocapitofemorale dysplasie

Acrocapitofemorale dysplasie is een zeldzame botgroeistoornis. 

>>Acrocapitofemorale dysplasieOmhoog