Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Huidpatiënten Nederland (HN)

Huidpatiënten Nederland (voorheen Huidfederatie) is een samenwerkingsverband van 14 patiëntenverenigingen voor een specifieke huidziekte. Deze verenigingen behartigen de belangen van mensen die aan de specifieke huidaandoening lijden waarvoor de Vereniging is opgericht. Via deze site kunt u onder andere in contact komen met deze patiëntenverenigingen.

>>Huidpatiënten NederlandOmhoog