Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Wijnvlek

Een wijnvlek is een aangeboren vaatafwijking in de huid. Deze afwijking is al bij de geboorte zichtbaar en wordt gekenmerkt door uitgezette, paars-rode bloedvaatjes. Er is geen sprake van groei door celvermeerdering. Het is dus geen hemangioom. Wijnvlekken worden tegenwoordig capillaire malformaties genoemd. Ze kunnen solitair voorkomen of in het kader van een syndroom. Kijk op de website van Nederlandse vereniging voor mensen met een Wijnvlek of Sturge-Weber syndroom voor meer informatie. 

Vóórkomen

Wijnvlekken komen relatief vaak voor. Ongeveer 1 op 200 kinderen wordt geboren met een wijnvlek (0,3 tot 0,6% van de bevolking). Als de wijnvlek zich in het gelaat bevindt, dan is de kans op het syndroom Sturge-Weber 8% tot 15%. Als de wijnvlek de helft van het gezicht omvat verhoogt de kans op het Sturge-Weber syndroom tot 25%.