Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Nederlandse vereniging voor mensen met een Wijnvlek of Sturge-Weber syndroom (NvWSVs)

De Nederlandse vereniging voor mensen met een Wijnvlek of Sturge-Weber syndroom (Nv WSWs; voorheen de NSWV) behartigt de medische, sociale en maatschappelijke belangen van mensen die geboren zijn met een wijnvlek of die lijden aan het Sturge-Weber syndroom en de ouders, verzorgers, voogden van deze personen. Zij geeft voorlichting en heeft een belangrijke taak bij de uitwisseling van informatie over behandelingen en onderzoeksmethoden

>>Nederlandse vereniging voor mensen met een Wijn...Omhoog