Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een aandoening van het lymfvatenstelsel waardoor eiwitrijke lymfevocht niet op een normale manier uit de weefsels kan worden afgevoerd. Kijk op de website van NLNet voor meer informatie.

Primair lymfoedeem is aangeboren en de klachten ontstaan vaak na het 15e levensjaar. Een zeldzame aangeboren variant is de ziekte van Milroy