Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

NLNet - Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet)

NL Net is een non-profit organisatie die zich inzet voor mensen met lymfoedeem en lipoedeem en hun naasten. Dit doen ze onder meer door het bieden van informatie via Website en tijdschrift Lymfologica, het organiseren van symposia, het bieden van de mogelijkheid tot lotgenotencontact en het onder de aandacht brengen van deze aandoeningen bij publiek, (para-)medici en partijen in het zorgveld. NLNet behandelt de mens met deze aandoeningen met respect en tracht diens belangen te behartigen voor zover het daar de mogelijkheden toe heeft.

>>NLNet - Nederlands Lymfoedeem NetwerkOmhoog