Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Mastocytose

Mastocytose is een zeldzame bloedziekte. De belangrijkste twee soorten zijn cutane mastocytose en systemische mastocytose. 

>>MastocytoseOmhoog