Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Mestcel leukemie

Mastocytose is een zeldzame bloedziekte. De belangrijkste twee soorten zijn cutane mastocytose en systemische mastocytose. Kijk op de site van de Mastocytose Vereniging Nederland voor meer informatie.

Synoniem van:

>>Mestcel leukemieOmhoog