Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Mastocytosevereniging Nederland

De Mastocytose Vereniging Nederland heeft als doel:het geven van voorlichting,het met elkaar in contact brengen van lotgenoten,het opkomen voor de belangen van patiënten, werven van leden en sponsoren voor activiteiten en onderzoek.

Deze patiëntenorganisatie neemt deel aan een Nederlands expertisenetwerk. U vindt meer informatie over dit expertisenetwerk op deze website: https://mastocytose-expertise.net/

Aandoeningen

>>Mastocytosevereniging NederlandOmhoog