Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

SM-AHNMD

Mastocytose is een zeldzame bloedziekte. De belangrijkste twee soorten zijn cutane mastocytose en systemische mastocytose. Kijk op de site van de Mastocytose Vereniging Nederland voor meer informatie.

Synoniem van: