Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Systemische mastocytose

Mastocytose is een zeldzame bloedziekte. De belangrijkste twee soorten zijn cutane mastocytose en systemische mastocytose. 

Synoniem van:

>>Systemische mastocytoseOmhoog