Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)

De Nierpatiënten Vereniging Nederland is een vereniging van en voor chronische nierpatiënten, mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan en hun partners en verzorgers. De missie is het helpen van nierpatienten bij het behouden en/of verbeteren van hun kwaliteit van leven en zorg.
Dit doen ze door middel van informatievoorziening, ervaringskennis delen, ondersteunen van nierpatienten bij het voeren van eigen regie, opkomen voor de belangen van nierpatienten en het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van behandeling en onderzoek.

>>Nierpatiënten Vereniging NederlandOmhoog