Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Urethrakleppen

Bij iemand met obstructieve uropathie zijn de urinewegen op een bepaalde plek smaller. Daardoor gaat de plas niet goed naar buiten. Soms stroomt de plas terug naar de nieren. Dit kan ervoor zorgen dat de nieren minder goed gaan werken. Er zijn verschillende oorzaken voor obstructieve uropathie. Het is soms een aangeboren aandoening.

 De urinewegen kunnen op verschillende plaatsen smaller zijn:

  • op de overgang van het nierbekken naar de urineleider
  • op de overgang van de urineleider naar de blaas
  • op de overgang van blaas naar de plasbuis

Bij jongens komt een smalle plasbuis vaak door een urethraklep, een vlies in de plasbuis. Hierdoor kunnen zij moeilijker plassen.

Als bij de ongeboren baby de plek in de urinewegen te smal is, kan dat er tijdens de zwangerschap voor zorgen dat er te weinig vruchtwater wordt gemaakt. Want de nieren van de baby maken vanaf de 10de week van de zwangerschap vruchtwater. Als er te weinig vruchtwater is, ontwikkelen bijvoorbeeld de longen van de baby zich soms niet goed. De baby kan dan na de geboorte problemen hebben met ademen. Ook gaat het plassen soms moeilijk en kunnen de urinewegen van de baby steeds weer ontsteken.

Hoeveel last iemand van te smalle urinewegen heeft, hangt af van hoe smal de plek is.  

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Dokters stellen met röntgenonderzoek, een echo en/of een MRI vast dat het om obstructieve uropathie gaat. Ook kunnen dokters het bloed en de plas onderzoeken. Daarnaast kunnen dokters met een scan onderzoeken hoe goed de nieren werken.

Behandeling

De behandeling hangt af van hoe smal de plek in de urinewegen is en hoe goed de nieren nog werken. Als iemand nog geen klachten heeft, dan is niet nodig om te behandelen. Dat gebeurt pas als iemand er last van krijgt. Als aan de kant waar de urineweg smaller is de nier niet meer goed werkt, haalt de chirurg deze met een operatie weg.

Vóórkomen

Dokters weten niet hoeveel mensen obstructieve uropathie hebben. Dokters denken dat ongeveer 1 tot 2 op 8.000 jongens urethrakleppen heeft.

Erfelijkheid

Als obstructieve uropathie aangeboren is, dan is het bij de baby ontstaan tijdens de zwangerschap. Dokters onderzoeken nog of erfelijke aanleg hierbij een rol speelt.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>UrethrakleppenOmhoog