Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Nefronoftise

Bij nefronoftise werken de trilhaartjes (cilia) op de cellen van de nierbuisjes in de nieren niet goed. Hierdoor pikken zij geen of bijna geen signalen op uit de omgeving van de nier, waardoor deze niet goed kan functioneren. Kijk op de website van de NVN voor meer informatie.

>>NefronoftiseOmhoog