Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Zorgstandaard Nefrotisch syndroom

De zorgstandaard nefrotisch syndroom is een samenwerkingsverband tussen NVN en VSOP. De zorgstandaard wordt zowel voor kinderen als volwassenen ontwikkeld.

Projectleider

Marèl Segers (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie

Nierpatiëntenvereniging Nederland  (NVN)

Betrokken beroepsverenigingen

Bij de ontwikkeling van de zorgstandaard voor het Nefrotisch Syndroom zijn de volgende beroepsverenigingen geconsulteerd:

• Nederlandse federatie Nefrologen (NfN)
• Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)
• Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)

De Nederlandse Federatie van Nefrologen heeft de zorgstandard Nefrotisch Syndroom geautoriseerd.

Betrokken specialist(en)

Bij de ontwikkeling van de zorgstandaard voor Nefrotisch Syndroom zijn geconsulteerd:

• Kinderarts-nefrologen

Deze personen hebben de zorgstandaard Nefrotisch Syndroom op persoonlijke titel geautoriseerd.

Aandoeningen

>>Zorgstandaard Nefrotisch syndroomOmhoog