Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiënteninformatie Nefrotisch Syndroom (volwassenen)

De patiëntenversie van de Zorgstandaard voor volwassenen met nefrotisch syndroom is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen de VSOP en de NVN.
De informatie in deze patiëntenversie is geschreven voor volwassenen met het nefrotisch syndroom en hun naasten.
De Zorgstandaard Nefrotisch Syndroom ligt hieraan ten grondslag.

Aan de totstandkoming werkten een klankbordgroep van patiënten en medisch adviseurs mee.
Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een bevoegde behandelaar. Neem voor vragen of advies contact op met de behandelend arts.

Projectleider: Sigrid Hendriks (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie: Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN)

Jaar van uitgave: 2017

Aandoeningen

>>Patiënteninformatie Nefrotisch Syndroom (volwas...Omhoog