Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV)

De Nederlandse Leverpatienten Vereniging (NLV) geeft informatie en voorlichting aan leverpatiënten en verdere betrokkenen. Zij geeft brochures uit en organiseert studie- en themabijeenkomsten, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast stimuleert zij wetenschappelijk onderzoek. De hoofdactiviteiten van de NLV zijn lotgenotencontact, belangenbehartiging en voorlichting.

>>Nederlandse Leverpatiënten VerenigingOmhoog