Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Hemochromatose

Hemochromatose is een aandoening waarbij het lichaam te veel ijzer opslaat. Daarom noemen we hemochromatose een ijzerstapelingsziekte. De kenmerken verschillen per persoon en per vorm.

Er zijn twee soorten: primaire hemochromatose en secundaire hemochromatose. Meestal gaat het om primaire hemochromatose: ongeveer 19 van de 20 (95%) mensen met hemochromatose heeft primaire hemochromatose.

Bij hemochromatose haalt het lichaam meer ijzer uit de voeding dan het nodig heeft. Omdat het lichaam dit teveel aan ijzer niet kan afvoeren, gaat dat ijzer zich opstapelen in de lever en in andere organen.

IJzerstapeling is giftig. Het kan veel verschillende problemen veroorzaken, zoals moeheid, gewrichtsklachten, buikklachten, minder behoefte aan seks en een bruine huidverkleuring. Ook kunnen diabetes, hartafwijkingen, onvruchtbaarheid, vergroting van de lever en schade aan de lever ontstaan.

Van primaire hemochromatose zijn er meerdere vormen. Primaire hemochromatose is erfelijk. Het ontstaat door een verandering in het DNA (erfelijk materiaal).
Secundaire hemochromatose is niet erfelijk. Het kan ontstaan door bijvoorbeeld veel bloedtransfusies. Of door bepaalde bloed- en leverziektes.

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Met de kenmerken die hierboven staan kan hemochromatose worden vermoed. De huisarts kan met bloedonderzoek de diagnose stellen. (bepaling van de ijzerwaarden: ferritine (>300 umol/l) en transferrineverzadiging (>45%) 

Met genetisch onderzoek kan de diagnose worden bevestigd. Soms wordt dan aanvullend onderzoek via de specialist aangeraden om na te gaan of (en in welke mate) er ijzerstapeling in het lichaam is.

Als het primaire hemochromatose is, kan het voor familieleden belangrijk zijn om zich ook te laten onderzoeken. Zo kan bij hen de diagnose worden gesteld voordat er problemen ontstaan.

Behandeling

De behandeling van hemochromatose bestaat uit het afnemen van bloed, ofwel aderlaten. Afhankelijk van de opgespaarde hoeveelheid ijzer wordt, zo lang als nodig is om de week of om de twee weken bloed afgetapt. Dit om zo snel mogelijk het overtollige ijzer af te voeren.

De tijd tussen de bloedafnames kan langer worden, als er minder ijzer in de lever en andere organen zit.

Vóórkomen

Primaire hemochromatose komt voor bij ongeveer 1 op de 400 mensen van Noord-Europese afkomst. Ongeveer 1 op de 10 mensen is drager van de verandering in het DNA. Dragers hebben de aandoening zelf niet, maar kunnen de aanleg ervoor wel doorgeven aan hun kinderen.

Lang niet iedereen die de aanleg voor ijzerstapeling heeft, wordt ook echt ziek.

Erfelijkheid

Primaire hemochromatose erft meestal autosomaal recessief over. De oorzaak is meestal een verandering in het HFE gen op chromosoom 6.

In zeldzame gevallen erft primaire hemochromatose autosomaal dominant over.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>HemochromatoseOmhoog