Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Leverfalen

Leverfalen kan plotseling ontstaan (acuut leverfalen) of zich over langere tijd ontwikkelen (chronisch leverfalen). We bespreken hier het acuut leverfalen. Door beschadiging van het leverweefsel ontstaat acute verstoring van de leverfuncties. U kunt meer informatie vinden op de website van de Leverpatiëntenvereniging.