Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Leveraandoening

Een leveraandoening betekent in letterlijk: een aandoening van de lever. De oorzaken hiervan kunnen legio zijn. Klik hieronder op een van de mogelijke oorzaken. 

>>LeveraandoeningOmhoog