Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Galgangatresie

Galgangatresie is een aangeboren aandoening van de galwegen. De galwegen zijn niet (helemaal) gevormd of zitten dicht. Waarom dit gebeurt, is niet bekend. We noemen galgangatresie ook wel galwegatresie.

Gal wordt gemaakt door de lever. Via kleine kanaaltjes die overgaan in de galgang verlaat de gal onze lever. Via de galgang gaat de gal naar de galblaas. De galblaas geeft gal af aan de darmen, als de darmen vet eten moeten verteren. Maar bij galgangatresie kan er geen, of te weinig gal van de lever naar de darm om daar vetten te verteren. Dan hoopt gal zich in de lever op. Daardoor ontstaat er schade aan de lever.

Normaal zorgt gal voor de bruine kleur van de ontlasting. De ontlasting van kinderen met galgangatresie is veel lichter (stopverf kleur). Maar omdat bij galgangatresie een deel van de afvalstoffen van gal in het bloed en de urine komen, is de urine vaak juist donker van kleur. Omdat vetten niet goed verteerd kunnen worden, krijgen kinderen vaak een vettige diarree.

Kinderen met galgangatresie kunnen niet goed voedingstoffen opnemen. Daardoor groeien ze minder goed in lengte en gewicht.

Ook kan er geelzucht ontstaan, vooral bij de huid van het gezicht en het oogwit. Zonder behandeling kan er ernstige schade voor de gezondheid ontstaan.

Diagnose

Galgangatresie kan worden vermoed met de bovenstaande kenmerken, samen met onderzoek van het bloed. De diagnose wordt vastgesteld met een biopt van de lever.

Behandeling

Galgangatresie kan niet genezen. Op jonge leeftijd worden met een operatie galwegen weggehaald. De chirurg maakt een nieuwe verbinding tussen de plek waar de galwegen uit de lever komen en de dunne darm. Hierdoor wordt schade aan de lever uitgesteld. Soms is op latere leeftijd een levertransplantatie nodig.

Vóórkomen

Per jaar worden er in Nederland ongeveer 10 kinderen geboren met galgangatresie. 

Erfelijkheid

Galgangatresie is een aangeboren aandoening en niet erfelijk.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>GalgangatresieOmhoog