Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten
Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie
Kies een hoofdstuk

> > Bijlage 5 Screeningslijst Eetgedrag Peuters (SEP)

Bijlage 5 Screeningslijst Eetgedrag Peuters (SEP)

Nederlandse vertaling van de Montreal Children’s Hospital Feeding Scale  [48]

De Screeningslijst Eetgedrag Peuters [14] is een korte lijst die als doel heeft te metenin hoeverre ouders problemen ervaren in het eetgedrag van hun jonge kind.

De lijst bevat 14 items die betrekking hebben op verschillende domeinen:

  • orale motoriek;
  • orale sensoriek;
  • (gebrek aan) trek;
  • zorgen van ouders;
  • gedrag aan tafel;
  • voedingsstrategieën;
  • gezinsreacties.

Het doel van de lijst is snelle screening van symptomen van voedingsproblematiek.

Er wordt een statistische benadering gehanteerd, wat inhoudt dat wordt gewerkt met de totaalscore van ervaren symptomen die wordt vergeleken met die van het gemiddelde kind in dezelfde leeftijdsgroep. Het doel is snelle signalering/identificatie (en daardoor tijdige doorverwijzing) van vroege voedingsproblemen. De SEP is genormeerd voor kinderen in de voorschoolse leeftijd (van 6 maanden tot 4 jaar).

Voorwaarde voor het gebruik is dat er is gestart met vaste voeding (fruit/groentehapjes, broodkorstjes, et cetera). De lijst is minder bruikbaar wanneer het kind nog maar kort vaste voeding krijgt (minder dan 1 maand). Er zijn normen voor kinderen onder de 1 jaar, van kinderen van 1 tot 2 jaar, van kinderen van 2  tot 3 jaar en tenslotte van kinderen van 3 tot 4 jaar.

Bij deze lijst hoort een handleiding waarin staat hoe de score wordt berekend en welke percentiellijnen per leeftijdsgroep worden gehanteerd.Deze scoringsprocedure is niet in deze bijlage opgenomen.

Vragenlijst voor ouders

Raadpleeg de download of bekijk de vragenlijst hieronder.


1. Hoe vindt u dat de maaltijden met uw kind verlopen?

1             2             3              4             5            6             7

zeer moeilijk                                                                     zeer makkelijk


2. Hoe bezorgd bent u over het eten van uw kind?

1             2             3              4             5            6             7

niet bezorgd                                                                     zeer bezorgd


3. Hoeveel trek (honger) heeft uw kind?

1             2             3              4             5            6             7

nooit honger                                                                    flinke trek


4. Wanneer begint uw kind te weigeren, tijdens de maaltijd?

1             2             3              4             5            6             7

in het begin                                                                       aan het eind


5. Hoe lang duurt een maaltijd van uw kind (in minuten)?

1             2             3              4             5            6             7

1-10     11-20      21-30       31-40      41-50      51-60      >60 min


6. Hoe gedraagt uw kind zich tijdens de maaltijd?

1             2             3              4             5            6             7

gedraagt zich goed                                                           doet moeilijk, maakt problemen


7. Kokhalst, spuugt of braakt uw kind bij bepaalde soorten voeding?

1             2             3              4             5            6             7

Nooit                                                                                   meestal


8. Houdt uw kind voeding in de mond, zonder het door te slikken?

1             2             3              4             5            6             7

Meestal                                                                              nooit


9. Moet u uw kind achterna lopen of afleiding gebruiken (zoals speelgoed of TV) om uw kind te laten eten?

1             2             3              4             5            6             7

nooit                                                                                    meestal


10. Moet u uw kind dwingen om te eten of te drinken?

1             2             3              4             5            6             7

Meestal                                                                              nooit


11. Hoe goed kan uw kind zuigen en kauwen?

1             2             3              4             5            6             7

zeer goed                                                                           zeer slecht


12. Hoe vindt u de groei van uw kind?

1             2             3              4             5            6             7

groeit slecht                                                                      groeit goed


13. Hoe zeer beïnvloedt het eten van uw kind, uw relatie met hem/haar?

1             2             3              4             5            6             7

erg negatief                                                                      helemaal niet


14. Hoe zeer beïnvloedt het eten van uw kind de gezinsrelaties?

1             2             3              4             5            6             7

helemaal niet                                                                   erg negatief


 

Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie
Kies een hoofdstuk

>>Kwaliteitsstandaard OesofagusatresieOmhoog