Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten
Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie
Kies een hoofdstuk

> Informatie en communicatie met ouders

Module Informatie en communicatie met ouders

In de module ‘Informatie en communicatie met ouders’ wordt beschreven welke informatie voor ouders belangrijk is, wie deze informatie aan ouders verstrekt, hoe de communicatie met ouders is georganiseerd en hoe ouders optimaal ondersteund worden bij het zelfmanagement.

Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie
Kies een hoofdstuk

>>Kwaliteitsstandaard OesofagusatresieOmhoog