Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten
Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie
Kies een hoofdstuk

> Colofon

Colofon

De Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie is een uitgave van:

Vereniging voor Ouderen en Kinderen met een Slokdarmafsluiting (VOKS)

T: 06 2344 5966    
E: info@voks.nl
www.voks.nl

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)

Koninginnelaan 23
3762 DA Soest
T: 035 603 40 40
E: vsop@vsop.nl
www.vsop.nl
www.zichtopzeldzaam.nl

Projectleider / auteur van de kwaliteitsstandaard: drs. R. van Tuyll, Jeugdarts KNMG, beleidsmedewerker VSOP
Redactie: drs. I. Roelofs, projectmedewerker VSOP


Deze kwaliteitsstandaard werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Dioraphte in het kader van het project ‘Perspectief van zeldzaam - Perspectief voor zeldzaam’.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm of op een andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

© Vereniging voor Ouderen en Kinderen met Slokdarmafsluiting, Soest, april 2018

 

Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie
Kies een hoofdstuk

>>Kwaliteitsstandaard OesofagusatresieOmhoog