Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten
Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie
Kies een hoofdstuk

> Inleiding

Inleiding

Doel en doelgroep kwaliteitsstandaard

De Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie beschrijft goede zorg voor kinderen tot 18 jaar met een oesofagusatresie en beoogt een bijdrage te leveren aan verbetering en borging van de kwaliteit van zorg van kinderen met een oesofagusatresie. In deze kwaliteitsstandaard worden, naast een beschrijving van de aandoening, een aantal belangrijke onderdelen van goede zorg voor kinderen met een oesofagusatresie beschreven aan de hand van verschillende modules.

De primaire doelgroep van de Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie bestaat uit alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met een oesofagusatresie, zoals kinderchirurgen, kinderartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, KNO-artsen, (kinder-) MDL-artsen, kinderanesthesiologen, kinderlongartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, klinisch genetici. Tevens kan de kwaliteitsstandaard gebruikt worden om uniforme informatie aan patiënten en hun ouders te verstrekken.

Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.

Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie
Kies een hoofdstuk

>>Kwaliteitsstandaard OesofagusatresieOmhoog