Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten
Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie
Kies een hoofdstuk

> Samenwerking en verwijzing

Module Samenwerking en verwijzing zorgverleners

De module ‘Samenwerking en verwijzing zorgverleners’ beschrijft waar de specifieke kennis en expertise over oesofagusatresie zich bevindt in Nederland (expertisecentra), waaruit deze bestaat (inhoud van de samenwerking) en hoe de regie en afstemming (coördinatie, communicatie, informatie-uitwisseling, verwijzingen, afspraken, verantwoordelijkheden) plaatsvindt. 

Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie
Kies een hoofdstuk

>>Kwaliteitsstandaard OesofagusatresieOmhoog