Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten
Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie
Kies een hoofdstuk

> > Bijlage 2 Knelpuntenanalyse

Bijlage 2 Knelpuntenanalyse

Inventarisatie en prioritering knelpunten vanuit patiëntenperspectief

Knelpunten in de zorg voor patiënten met een oesofagusatresie zijn geïnventariseerd onder (ouders van) patiënten met een oesofagusatresie. Knelpunten kunnen zowel de organisatie als de inhoud van de zorg betreffen.

De knelpunten zijn verzameld op basis van:

  • Overleg bestuur VOKS.
  • Resultaten van de PROMs enquête uitgezet onder de achterban van de VOKS [64]; 223 respondenten..
  • Resultaten van de enquête over knelpunten in de zorg uitgezet onder de achterban van de VOKS  [63]; 74 respondenten.

Er zijn 18 knelpunten vanuit patiëntenperspectief benoemd; 8 organisatorische knelpunten, 10 inhoudelijke knelpunten. De 18 benoemde knelpunten zijn geprioriteerd door 6 leden van de VOKS.

Inventarisatie en prioritering knelpunten vanuit zorgverlenersperspectief

Knelpunten in de zorg voor patiënten met een oesofagusatresie zijn geïnventariseerd onder leden van de advies- en klankbordgroep Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie. Knelpunten kunnen zowel de organisatie als de inhoud van de zorg betreffen.

Er zijn 23 knelpunten vanuit zorgverlenersperspectief benoemd; 12 organisatorische knelpunten, 13 inhoudelijke knelpunten.

De 23 benoemde knelpunten zijn geprioriteerd door 7 leden van de advies- en klankbordgroep Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie.

Uitgangsvragen

De geprioriteerde knelpunten (zie Bijlage 3) zijn omgezet in uitgangsvragen die de basis vormen van de Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie.

 

 

Kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie
Kies een hoofdstuk

>>Kwaliteitsstandaard OesofagusatresieOmhoog