Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting voor Afweerstoornissen (SAS)

De Stichting voor Afweerstoornissen zet zich in voor patiënten met aangeboren of verworven stoornissen in de afweer tegen infectieziekten. Ze heeft als doel:
•opkomen voor de belangen van patiënten met een afweerstoornis
•ondersteunen van patiënten en hun families
•verspreiden van kennis over afweerstoornissen in begrijpelijke en verstaanbare vorm
•alert maken van artsen dat afweerstoornissen ook in hun praktijk kunnen voortkomen

>>Stichting voor AfweerstoornissenOmhoog