Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Harteraad (H&V)

Harteraad is een patientenorganisatie van en voor mensen met een hart- of vaatziekte. Bijvoorbeeld een hartinfarct, een hersenbloeding, een aneurysma, spataderen of een aangeboren hartafwijking. Ook mensen die (nog) niet ziek zijn en de risico’s uit eigen familie kennen, bijvoorbeeld bij erfelijk hoog cholesterol, kunnen bij Harteraad terecht. Deze patiëntenorganisatie richt zich op informatievooorziening, lotgenotencontact, leefstijlmanagement en belangenbehartiging. Dit gebeurt zowel landelijk als regionaal.