Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Het Longfonds (Long)

Het longfonds stelt zich ten doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met (chronische) longziekten, zoals astma en COPD.
De vereniging wil dit doel onder meer bereiken door:
- Belangenbehartiging van, met en voor mensen met (chronische) longziekten;
- Preventie van (chronische) longziekten;
- Het verbeteren van de kwaliteit van zorg van mensen met (chronische) longziekten;
- Het bevorderen van onderlinge ondersteuning (lotgenotencontact).

>>Het LongfondsOmhoog