Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Pulmonale hypertensie

Bij pulmonale hypertensie (PH) is de bloeddruk verhoogd in een bloedvat, de longslagader. De longslagader loopt van het hart naar de longen en noemen we ook de pulmonale arterie.

De hoge bloeddruk in de longslagader ontstaat als iemand een dikkere wand van kleine bloedvaten in de longen heeft. Hierdoor kan het bloed moeilijker door de longen stromen. Dan neemt de bloeddruk in de longslagader toe.

Het gevolg is dat het hart harder gaat pompen. Want alleen zo gaat er genoeg bloed naar de longen. Dit kan leiden tot moeheid, kortademigheid, pijn in de borst, duizelig zijn, flauwvallen, gezwollen enkels en hartkloppingen.  

Of en de mate waarin de kenmerken optreden, verschilt per persoon. Soms spelen erfelijke factoren een rol.

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Pulmonale hypertensie kan soms worden vermoed als iemand bovenstaande kenmerken heeft. Een arts kan de diagnose vaststellen met onderzoek van het hart, de longen en de bloeddruk in de longslagader.

Behandeling

Pulmonale hypertensie is niet te genezen. De behandeling bestaat uit het verminderen van de kenmerken met bijvoorbeeld medicijnen.

Vóórkomen

In Nederland hebben ongeveer 800 mensen pulmonale hypertensie.

Erfelijkheid

Als het om de erfelijke vorm van PH gaat, dan erft die autosomaal dominant over. Als iemand de verandering in het erfelijke materiaal voor pulmonale hypertensie heeft, dan krijgt hij of zij niet altijd de aandoening. Waarschijnlijk spelen er ook veranderingen in het erfelijke materiaal die nog niet bekend zijn een rol.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>Pulmonale hypertensieOmhoog