Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Alzheimer Nederland (AN)

Alzheimer Nederland zet zich al meer dan 30 jaar in voor mensen met dementie. Onder meer door voorlichting, belangenbehartiging, praktische ondersteuning en het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek.
Alzheimer Nederland heeft 51 regionale afdelingen en ruim 220 Alzheimer Cafés waar patiënten en familie elkaar ontmoeten.
De stichting is grotendeels afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donateurs.
De Alzheimertelefoon biedt hulp aan patienten, hun familie en belangstellenden.

>>Alzheimer NederlandOmhoog