Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie is een soort dementie. De eerste kenmerken beginnen meestal rond middelbare leeftijd. Bij sommige mensen met frontotemporale dementie is de oorzaak een verandering in het erfelijk materiaal.

Bij frontotemporale dementie ontstaat er vooral in het voorste deel van de hersenen schade. Als iemand frontotemporale dementie heeft, kan hij of zij zich anders gaan gedragen en een andere persoonlijkheid krijgen. Vergeetachtigheid is niet altijd een eerste kenmerk, zoals bij andere vormen van dementie.

Iemand gaat zich bijvoorbeeld ongepast gedragen, wordt onverschillig, of kan zich minder goed inleven in andere mensen. Ook ontstaan er problemen met het geheugen, met bewegen en met praten.

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Frontotemporale dementie kan vermoed worden met de bovenstaande kenmerken. De diagnose wordt met een combinatie van psychologische onderzoeken gesteld.

Soms wordt een ruggenmergpunctie gedaan. Genetisch onderzoek is soms mogelijk.

Behandeling

Frontotemporale dementie kan niet genezen. De behandeling richt zich op het verminderen van de kenmerken. Er kunnen bijvoorbeeld medicijnen worden gegeven. 

Vóórkomen

Frontotemporale dementie komt in Nederland bij ongeveer 1 tot 10 van de 100.000 mensen voor.

Erfelijkheid

Soms wordt er een verandering in het erfelijke materiaal gevonden. Dan erft de ziekte autosomaal dominant over.

Expertisecentra

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>Frontotemporale dementieOmhoog