Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie. Bij Alzheimer stapelt een bepaald eiwit zich op in de hersenen. Dan raakt het weefsel in de hersenen beschadigd. Daardoor gaat het geheugen steeds minder goed werken.

Meestal is de ziekte van Alzheimer niet erfelijk. Hoe de ziekte verloopt, verschilt per persoon.

Bij de ziekte van Alzheimer krijgen mensen problemen met het onthouden van nieuwe informatie. Verder wordt het moeilijker om zich te oriënteren en raken mensen de weg kwijt. Het gedrag en de emoties veranderen. Ook worden dagelijkse handelingen steeds lastiger. Slikken wordt moeilijk en er ontstaan evenwichtsproblemen. De kenmerken nemen in de loop van de tijd toe.

De ziekte van Alzheimer begint meestal na het 65ste levensjaar. Bij ongeveer 5 op 100 (5%) families waarin de ziekte van Alzheimer vóór het 65ste jaar begint, is de oorzaak meestal wel erfelijk. Dan is een verandering in het erfelijk materiaal de oorzaak.

Diagnose

Een arts kan met bovenstaande kenmerken vermoeden dat het om de ziekte van Alzheimer gaat, samen met lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. De diagnose kan vastgesteld worden met onderzoek van de zenuwen en de hersenen.

Als de ziekte vaker in een familie voorkomt of als de eerste kenmerken op jonge leeftijd ontstaan, kan men onderzoeken of er een erfelijke oorzaak is. Met genetisch onderzoek wordt gekeken of het om een erfelijke vorm van de ziekte van Alzheimer gaat.

Behandeling

De ziekte van Alzheimer kan niet genezen. De behandeling richt zich op het verminderen van de kenmerken, bijvoorbeeld met medicijnen.

Vóórkomen

Men schat dat ongeveer 250.000 mensen in Nederland de ziekte van Alzheimer hebben.

Erfelijkheid

De ziekte van Alzheimer is meestal niet erfelijk. Bij ongeveer 5 op 100 (5%) families waarin de ziekte van Alzheimer voor het 65ste jaar begint, is de oorzaak meestal wel erfelijk. Dan is sprake van autosomaal dominante overerving.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>Ziekte van AlzheimerOmhoog