Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een aandoening van de hersenen. Meestal spelen zowel omgevingsfactoren als erfelijke factoren een rol bij het ontstaan van Parkinson. Soms is de ziekte van Parkinson erfelijk.

Een deel van de hersenen zorgt voor ons evenwicht en de beweging van het lichaam. Bij de ziekte van Parkinson verminderen de zenuwcellen in dit deel van de hersenen geleidelijk. Deze zenuwcellen maken de stof dopamine. Dopamine geeft prikkels van de hersenen door aan de spieren. Bij de ziekte van Parkinson zijn er steeds minder zenuwcellen. Daarom wordt er ook steeds minder dopamine gemaakt. Zo ontstaan de klachten.

De kenmerken verschillen per persoon. Iemand met de ziekte van Parkinson kan trillende armen, benen en voeten hebben. Het trillen kan ook voorkomen in het gezicht. Stijve spieren, trager bewegen en minder goed evenwicht kunnen houden komen ook voor.

Parkinson begint meestal na het vijftigste levensjaar, maar kan ook eerder ontstaan. In het begin kunnen de kenmerken zich aan één kant van het lichaam voordoen. De kenmerken nemen geleidelijk toe.

Bij een deel van de mensen ontstaan ook psychische problemen zoals depressieve klachten of hallucinaties. Tenminste 1 op de 5 mensen krijgt uiteindelijk dementie.

De kenmerken van de ziekte van Parkinson kunnen ook bij andere aandoeningen voorkomen. De verzamelnaam hiervoor is parkinsonismen. Een parkinsonisme kan ontstaan als gevolg van bepaalde medicijnen. Maar Parkinson-kenmerken kunnen ook voorkomen bij andere aandoeningen, zoals de ziekte van Huntington.

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld met bovenstaande kenmerken en als iemand goed reageert op Parkinson-medicijnen. Als iemand de diagnose Parkinson heeft gekregen, kan het gebeuren dat de Parkinson-medicijnen niet werken. Hierdoor kan worden vermoed dat het om een parkinsonisme gaat.

Bij erfelijke vormen van de ziekte van Parkinson kan de diagnose bevestigd worden met genetisch onderzoek.

Behandeling

De ziekte van Parkinson kan niet genezen. Medicijnen kunnen de kenmerken wel verminderen. Lichamelijke oefeningen en fysiotherapie kunnen zinvol zijn. Soms is een hersenoperatie mogelijk.

Vóórkomen

De ziekte van Parkinson komt waarschijnlijk voor bij ongeveer 1 op de 100 mensen van boven de zestig jaar.

Erfelijkheid

Vaak is iemand de eerste en enige in een familie met de ziekte van Parkinson. Dan spelen bij het ontstaan waarschijnlijk zowel omgevingsfactoren als erfelijke factoren een rol. De aandoening erft dan multifactorieel over.

Bij ongeveer 15 op 100 (15%) van de mensen met Parkinson kwam de aandoening al eerder in de familie voor. 

Bij minder dan 5% van de mensen met Parkinson wordt een erfelijke aanleg gevonden. Bij een erfelijke aanleg gaat het meestal om autosomaal dominante of autosomaal recessieve overerving.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>Ziekte van ParkinsonOmhoog