Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een aandoening van de hersenen. Meestal spelen zowel omgevingsfactoren als erfelijke factoren een rol bij het ontstaan van deze aandoening. Heel soms is de ziekte van Parkinson erfelijk. Klik op de Ziekte van Parkinson voor meer informatie.

Synoniem van: