Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiënteninformatie Noonan Syndroom

De patiëntenversie van de Zorgstandaard Noonan syndroom is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen de VSOP en Stichting Noonan syndroom.

De informatie in deze patiëntenversie is geschreven voor patiënten met het Noonan Syndroom en hun naasten. De Zorgstandaard Noonan Syndroom ligt hieraan ten grondslag.
Aan de totstandkoming werkte een Redactiegroep namens de Stichting Noonan Syndroom mee.

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een bevoegde behandelaar. Neem voor vragen of advies contact op met de behandelend arts.

Projectleider: Anne Speijer (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie: Stichting Noonan Syndroom

Jaar van uitgave: 2015

Aandoeningen

>>Patiënteninformatie Noonan SyndroomOmhoog