Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Zorgstandaard Noonan syndroom

Experts op gebied van het Noonan syndroom, evenals een gevarieerde groep van mensen met dit syndroom en hun naasten werden opgespoord en geraadpleegd om deze zorgstandaard vanaf het begin op te bouwen.

Projectleider

Anne Speijer (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie

Stichting Noonan Syndroom 

Betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen

Onderstaande wetenschappelijke en beroepsverenigingen zijn geconsulteerd bij de ontwikkeling van de zorgstandaard Noonan Syndroom en hebben deze ook geautoriseerd.:

  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), sectie neuropsychologie;
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVCC);
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsartsen (NVAB);
  • De Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN);
  • De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Aandoeningen

>>Zorgstandaard Noonan syndroomOmhoog