Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Kwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis (CF)

De kwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis (CF) richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg voor patiënten met CF is. 
In de kwaliteitsstandaard komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1.    Diagnostiek
2.    Pulmonaal en microbiologie
3.    Voeding, Maag-Darm-Lever en Diabetes
4.    Doelmatigheid en geneesmiddelen
5.    KNO
6.    Fysiotherapie
7.    Psychosociale zorg
8.    Organisatie van zorg

Jaar van uitgave
2020

Patiëntvertegenwoordiging
⦁    dr. V. (Vincent) Gulmans, NCFS
⦁    drs. J. (Jacquelien) Noordhoek, NCFS
⦁    drs. A. (Anne) Speijer, VSOP
De VSOP heeft een bijdrage geleverd aan o.a. de totstandkoming van de modules Psychosociale zorg bij CF en Organisatie en kwaliteit van zorg. Tevens participeerde de VSOP in de werkgroep voor de inbreng van het patiëntenperpectief.

Betrokken beroepsverenigingen
⦁    Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
⦁    Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
⦁    Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
⦁    Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
⦁    Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
⦁    Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
⦁    Nederlandse Vereniging voor Radiologie
⦁    Vereniging Klinische Genetica Nederland
⦁    Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
⦁    Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
⦁    Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
⦁    Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk
⦁    CF Netwerk Verpleegkundigen Nederland

Aandoeningen

>>Kwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis (CF)Omhoog