Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Oogziekte

Een oogaandoening (oogziekte) kan leiden tot slechtziendheid en zelfs tot blindheid. Dit hangt uiteraard af van het type oogaandoening. De Oogvereniging is er voor iedereen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid. Oogziekten zijn bijvoorbeeld staar of retina-afwijkingen.