Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Congenitaal cataract

Aangeboren staar is een oogaandoening. Aangeboren betekent dat het kind het bij de geboorte heeft. In het oog zit vlak achter de pupil de heldere en doorzichtige ooglens. De ooglens zorgt er voor dat je scherp kunt zien. Bij staar is de ooglens minder doorzichtig (troebel). Dat kan je bij een baby met staar soms zien, omdat ze een witte of grijze vertroebeling van de pupil hebben, terwijl deze er normaal zwart uit ziet.
Als er in beide ogen staar is, kan een kind slecht zien. Soms zit het in één oog. De ogen kunnen onwillekeurige bewegingen maken (wiebelogen, nystagmus) of een kind kan scheel zien.

Aangeboren staar kan verschillende oorzaken hebben. Soms is duidelijk wat de oorzaak is, maar vaak ook niet. Het ontstaat soms bijvoorbeeld als de moeder tijdens de zwangerschap een infectie had (zoals rodehond, rubella).
Soms is aangeboren staar een op zichzelf staande aandoening. Het kan ook een onderdeel zijn van een syndroom (bijvoorbeeld Down syndroom of galactosemie). Soms is aangeboren staar erfelijk.

Meestal is staar een ouderdomsziekte, ook wel bekend als ouderdomsstaar.

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Aangeboren staar kan worden vermoed op grond van bovenstaande kenmerken. De diagnose wordt bevestigd door verschillende oogonderzoeken, zoals het bekijken van de ogen met een speciale lamp. Daarnaast is vaak aanvullend onderzoek, zoals bloed- en urineonderzoek of CT onderzoek van het hoofd, naar de mogelijke oorzaak voor staar nodig.

Behandeling

Hoe staar wordt behandeld, hangt af van de ernst. Als de staar mild is, wordt soms een behandeling gedaan waarbij afwisselend 1 oog wordt afgeplakt. Soms is een bril nodig en soms worden oogdruppels voorgeschreven waarbij de pupil wijd gehouden wordt.
Is de staar ernstiger dan is deze te behandelen door met een operatie de wazige ooglens te verwijderen. Het kind krijgt dan een kunstlens. Als er geen kunstlens in het oog gezet kan worden, moet het eerst contactlenzen of een bril gaan dragen. Soms is het ook na het plaatsen van een kunstlens nog nodig om een bril of contactlenzen te dragen.

Vóórkomen

Aangeboren staar komt bij ongeveer 1 op 10.000 kinderen voor.

Erfelijkheid

In sommige gevallen is aangeboren staar erfelijk. Dan erft de aandoening meestal autosomaal dominant over. Maar staar kan ook autosomaal recessief of X-gebonden recessief overerven.

Als aangeboren staar onderdeel is van een erfelijk syndroom, geldt de manier van overerven van het syndroom.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>Congenitaal cataractOmhoog