Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Vereniging voor Angio Oedeem (AE)

De Vereniging voor Angio Oedeem houdt zich bezig met: bekendheid geven aan de aandoening d.m.v. een internetsite, brochures, medische paspoorten, folders en een nieuwsbrief, ervaringen uitwisselen door lotgenotencontact, minimaal jaarlijks een ledenvergadering met presentaties van specialisten en groepsgesprekken, bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, volgen van de ontwikkelingen op medisch gebied

>>Vereniging voor Angio OedeemOmhoog