Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting Lynch Polyposis (LP)

De Stichting Lynch Polyposis heeft een aantal doelstellingen: het opsporen van mensen met een erfelijke aanleg voor kanker, informatievoorziening, lotgenotencontact, - vergroten kennis en awareness over Lynch-syndroom en Polyposis bij het grote publiek.

Deze patiëntenorganisatie neemt deel aan het Nederlandse expertisenetwerk voor Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP). U vindt meer informatie over dit expertisenetwerk op de website www.FAP-expertise.net.

>>Stichting Lynch PolyposisOmhoog