Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting Down Syndroom (SDS)

De Stichting Downsyndroom (SDS) heeft onder meer als doel om alles wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom te bevorderen. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Aandoeningen

>>Stichting Down SyndroomOmhoog