Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting DES Centrum (DES)

Het DES Centrum is het enige informatiepunt in Nederland dat specifiek op DES is gericht. Het spoort mensen op die slachtoffer zijn geworden van het gebruik van het DES-hormoon. Zij kunnen bij het centrum informatie en ondersteuning krijgen.

>>Stichting DES CentrumOmhoog