Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Kwaliteitscriteria screeningsprotocol DES-dochters

Kwaliteitscriteria bij screeningsprotocol DES-dochters

Het DES-Centrum heeft in 2012 het Screeningsprotocol voor DES dochters vernieuwd, op basis van de meest recente kennis. Een belangrijk startpunt voor goede zorg voor DES-dochters. Goede zorg is echter meer dan alleen medisch goede zorg. Daarom heeft het DES-Centrum in samenwerking met de VSOP kwaliteitscriteria ontwikkeld bij dit Screeningsprotocol.

Vervolgens is een webapplicatie ontwikkeld, waarin het Screeningsprotocol en de kwaliteitscriteria op een overzichtelijke manier zijn samengebracht. De DES-dochter kan in de webapp ook o.a. haar afspraken met de arts noteren en vragen die zij de arts zou willen stellen.

Projectleider
Marèl Segers (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie
DES-centrum

>>Kwaliteitscriteria screeningsprotocol DES-dochtersOmhoog