Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH)

Het doel van de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH) is het geven van informatie aan en het ondersteunen en adviseren van mensen met een aangeboren hartafwijking, hun ouders en de mensen in hun directe leefomgeving. Ook het opkomen voor hun belangen en het streven naar een verbetering van hun positie in de samenleving is een belangrijk doel.

>>Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen...Omhoog