Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP)

De Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patienten (NVHP) geeft voorlichting aan patiënten over hemofilie en andere erfelijke bloedstollingsafwijkingen en behandelmethoden. Ze komt op voor de belangen van deze mensen. En organiseert lotgenotencontact.

>>Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten...Omhoog